PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE

„OBJEVUJ S OTEVŘENÝMI VÍČKY“

POŘADATEL SOUTĚŽE

Kofola a.s. se sídlem Za Drahou 165/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, Česká republika, IČO: 277 67 680, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 3021 (dále jen „Pořadatel“).

ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

PROMOANGEL s.r.o. se sídlem Bělehradská 237/11, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 290 24 463, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 160789 (dále jen „Organizátor“).

TECHNICKÝ SPRÁVCE SOUTĚŽE

BARRACUDA BS spol. s r.o. se sídlem Na Jezerce 1199/7, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 497 07 418, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. C 22873 (dále jen „Technický správce“).

NÁZEV SOUTĚŽE

„Objevuj s otevřenými víčky“ (dále jen „Soutěž“).

MÍSTO A DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá společně na území České republiky a Slovenské republiky. Tato pravidla však upravují výhradně část soutěže probíhající na území České republiky (dále jen „Místo konání Soutěže“) v období od 1. 5. 2024 00:00:00 hod. do 31. 8. 2024 23:59:59 hod. (dále jen „Doba konání Soutěže“).

Tato pravidla, dostupná na www.kofola.cz/soutez (dále také jako „Soutěžní web“) upravují výhradně tu část Soutěže, která probíhá na území České republiky ve vztahu ke spotřebitelům vymezeným v čl. 1 těchto pravidel . Pravidla pro slovenskou část Soutěže jsou dostupná na adrese www.kofola.sk/sutaz .

SOUTĚŽNÍ KOLA A SKUPINY

V Soutěži je možné vyhrát tři typy Výher – Hlavní Výhru, Vedlejší Výhru a Festivalovou Výhru.

Pro účely určení Výherce Hlavní Výhry je Soutěž rozdělena na dvě soutěžní kola:

 1. První soutěžní kolo se koná od 1. 5. 2024 00:00:00 hod. do 30. 6. 2024 23:59:59 hod.
 2. Druhé soutěžní kolo se koná od 1. 7. 2024 00:00:00 hod. do 31. 8. 2024 23:59:59 hod.

Pro účely určení Výherců Vedlejší Výhry je Soutěž rozdělena na 18 soutěžních kol, kterými je vždy jeden kalendářní týden v Době konání Soutěže (kdy první a poslední soutěžní kola jsou zkrácená, protože se nejedná o celé kalendářní týdny).

Pro účely určení Výherců Festivalové Výhry je Soutěž rozdělena do 17 soutěžních skupin, které jsou určeny vždy podle jednoho z 17 vybraných hudebních festivalů. Dané soutěžní skupiny se účastní vždy jen ti Soutěžící, kteří projeví zájem o účast na konkrétním hudebním festivalu.

Další informace k určení Výherců jsou popsány níže v těchto pravidlech.

1. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI

Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická osoba – spotřebitel (dále jen „Soutěžící“).

Osoby mladší 15 let se mohou Soutěže zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce. Organizátor může Soutěžícího mladšího 15 let kdykoliv vyzvat k poskytnutí souhlasu zákonného zástupce s účastí Soutěžícího v Soutěži. Povinností Soutěžícího mladšího 15 let bude po takové výzvě předložit Pořadateli či Organizátorovi souhlas zákonného zástupce, a to jeho zasláním na e-mail [email protected]. Nepředloží-li takový Soutěžící písemný souhlas zákonného zástupce ani do 5 dnů ode dne, kdy byl o jeho předložení požádán, je Organizátor či Pořadatel oprávněn takového Soutěžícího bez náhrady vyloučit ze Soutěže.

Soutěžící se do Soutěže zapojí tak, že splní veškeré podmínky pro účast v Soutěži stanovené těmito pravidly a v Době konání Soutěže provede platnou soutěžní registraci (dále jen „Soutěžní registrace“) a nahraje do Soutěže aspoň jeden soutěžní kód specifikovaný níže.

2. SOUTĚŽNÍ VÝROBKY

Za Soutěžní výrobky se pro účely této Soutěže považují výrobky Pořadatele prodávané v Místě konání Soutěže a v Době konání Soutěže, kterými jsou tyto plechovky o objemu 0,33 l:

 • Kofola Originál 0,33 l,
 • VINEA bílá 0,33 l,
 • VINEA nealko střik 0,33 l,
 • TARGA FLORIO pomeranč 0,33 l,
 • TARGA FLORIO citrón 0,33 l,
 • TARGA FLORIO Tonica Originale 0,33 l,
 • TARGA FLORIO Tonica Rosa 0,33 l,
 • ROYAL CROWN COLA classic 0,33 l,
 • ROYAL CROWN COLA no sugar 0,33 l

(výše a dále jen „Soutěžní výrobek“). Soutěžní výrobky nejsou pro účely Soutěže nijak zvlášť označeny a mohou být balené i v multibaleních po 4 kusech. Soutěžní výrobek je pod víčkem opatřen unikátním 8místným alfanumerickým kódem (dále jen „Soutěžní kód“), je však možné, že Soutěžící zakoupí i Soutěžní výrobek bez Soutěžního kódu . V takovém případě je nutné, aby Soutěžící provedl Soutěžní nákup v Době konání Soutěže. Pokud nebude Soutěžní výrobek zakoupený v Době konání Soutěže obsahovat Soutěžní kód pod víčkem (což Soutěžící zjistí až po otevření Soutěžního výrobku), může se Soutěžící přesto zapojit do Soutěže, a to následujícím způsobem:

 1. Soutěžící si vyfotí spodní stranu víčka Soutěžního výrobku a účtenku, která prokazuje provedení Soutěžního nákupu v Době konání Soutěže.
 2. Soutěžící zašle na e-mail [email protected] obě fotografie s žádostí o zaslání náhradního Soutěžního kódu.
 3. Pokud Soutěžící splní podmínky pro vydání náhradního Soutěžního kódu, odešle Organizátor Soutěžícímu znění náhradního Soutěžního kódu, se kterým se Soutěžící zapojí do Soutěže podle těchto pravidel.

Soutěžní výrobky mohou být zakoupeny i před začátkem Doby konání Soutěže. Pokud budou Soutěžní výrobky zakoupeny po ukončení Doby konání Soutěže, Organizátor výslovně prohlašuje, že obsahují-li Soutěžní kód, tento nebude mít již žádnou hodnotu ve vztahu k Soutěži.

3. NÁKUP SOUTĚŽNÍHO VÝROBKU A REGISTRACE DO SOUTĚŽE

3.1 NÁKUP SOUTĚŽNÍHO VÝROBKU

Soutěžící zakoupí v libovolném maloobchodu, velkoobchodu, gastronomickém podniku, prodejním automatu či na e-shopu v Místě konání Soutěže Soutěžní výrobek (výše a dále jen „Soutěžní nákup“).

Soutěžící je povinen si uschovat všechna víčka Soutěžních výrobků – jejich předložení může být (v případě požadavku Organizátora nebo Pořadatele) jednou z podmínek předání Výhry v Soutěži. Soutěžící je povinen si uschovat všechna víčka Soutěžních výrobků se Soutěžními kódy, se kterými se Soutěže zúčastnil, a to až do vypořádání Výher v Soutěži, nejdéle do 2 měsíců od ukončení Doby konání Soutěže. Víčka Soutěžních výrobků musí být celistvá, neponičená a musí z nich být patrný a čitelný Soutěžní kód. Pokud Soutěžící uvedené na výzvu Organizátora v přiměřené době nedoloží, nestane se Výhercem a Výhru nezíská.

3.2 VYTVOŘENÍ UŽIVATELSKÉHO ÚČTU NA SOUTĚŽNÍM WEBU

Po provedení Soutěžního nákupu Soutěžního výrobku navštíví Soutěžící v Době konání Soutěžní web, kde provede Soutěžní registraci.

Soutěžící provede Soutěžní registraci tak, že si na Soutěžním webu založí svůj uživatelský účet. Do registračního formuláře umístěného na Soutěžním webu:

 1. zadá své jméno a příjmení, mobilní telefon, platnou e-mailovou adresu a PSČ bydliště,
 2. zadá jím zvolené heslo (a zopakuje ho),
 3. potvrdí svůj věk (v případě, že je mladší 15 let, vyplní navíc e-mail zákonného zástupce, který s jeho účastí v Soutěži souhlasil a který může být v souvislosti s účastí Soutěžícího mladšího 15 let v Soutěži nebo v případě výhry kontaktován),
 4. následně pro úspěšné dokončení Soutěžní registrace Soutěžící:
  1. potvrdí, že se seznámil s pravidly této Soutěže, vyjadřuje s nimi dobrovolně svůj výslovný souhlas a zavazuje se je dodržovat,
  2. dobrovolně vyjádří zaškrtnutím příslušného políčka svůj výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel vedení Soutěže zahrnující organizaci a vyhodnocení Soutěže, kontrolu Soutěže a předání Výhry podle těchto pravidel, resp. Přílohy č. 1 těchto pravidel (Soutěžící bere na vědomí, že v případě, že tento souhlas neudělí, nebude moci být zařazen do Soutěže); a prostřednictvím tlačítka „ODESLAT“ odešle takto řádně vyplněný registrační formulář Technickému správci.

Soutěžícímu bude následně obratem zaslán registrační e-mail na adresu uvedenou v registračním formuláři s výzvou k autorizaci jeho uživatelského účtu (bližší informace k autorizaci budou uvedeny v příslušné zprávě). Má-li Soutěžící zájem o zasílání obchodních sdělení Pořadatele, může v rámci registračního formuláře udělit souhlas se zpracováním svých osobních údajů i pro tyto účely, a to podle Přílohy č. 2 těchto pravidel.

Autorizací uživatelského účtu je Soutěžící zaregistrován do Soutěže a je mu vytvořen vlastní uživatelský účet (dále jen „Uživatelský účet“). Prostřednictvím Uživatelského účtu může Soutěžící do Soutěže vkládat jím nasbírané Soutěžní kódy ze Soutěžních výrobků.

Přihlášení do Uživatelského účtu bude možné prostřednictvím uživatelského jména – jímž je e-mailová adresa Soutěžícího uvedená v registračním formuláři a prostřednictvím hesla, které Soutěžící určil v rámci registračního formuláře. Soutěžící je povinen nesdělit přístupové údaje k Uživatelskému účtu třetím osobám. Při registraci Uživatelského účtu je Soutěžící povinen uvádět pouze aktuální, přesné a úplné údaje o jeho osobě. V případě, že Soutěžící zadá neplatné, nesprávné nebo neaktuální údaje, není Pořadatel povinen jej do Soutěže registrovat a založit mu Uživatelský účet. Soutěžící se zavazuje udržovat údaje správné a aktuální po celou Dobu konání Soutěže a v případě, kdy dojde ke změně těchto údajů, oznámit tyto změny bez zbytečného odkladu Pořadateli, zejména tím, že je sám včas změní v nastavení Uživatelského účtu. Za případnou škodu související např. s nemožností kontaktování Soutěžícího ohledně Soutěže nebo Výhry odpovídá Soutěžící, Pořadatel ani Organizátor nenese žádnou odpovědnost.

3.3 ZADÁNÍ SOUTĚŽNÍHO KÓDU

Po přihlášení do svého Uživatelského účtu může Soutěžící v Době konání Soutěže nahrávat libovolný počet Soutěžních kódů, které je však nutné nahrávat jednotlivě.

Každý Soutěžící, který dokončí řádnou Soutěžní registraci, získá odměnu v podobě slevového kódu v hodnotě 15 % na nákup v e-shopu dostupném na adrese www.kofolashop.cz. Platnost poukazu je do 31. 12. 2024 nebo do vyčerpání zásob. Soutěžící slevový kód obdrží e-mailem na adresu, na kterou je vedený jeho Uživatelský účet.

Do Soutěže jsou vloženy tři druhy Výher – Hlavní Výhra, Vedlejší Výhra a Festivalová Výhra.

Okamžikem nahrání jednoho (1) platného Soutěžního kódu do Soutěže prostřednictvím Uživatelského účtu je Soutěžící jedenkrát zařazen do vyhodnocení Soutěže o Vedlejší Výhru (resp. do příslušného soutěžního kola, kde se losuje Výherce Vedlejší Výhry).

Okamžikem nahrání čtyř (4) platných Soutěžních kódů do Soutěže prostřednictvím Uživatelského účtu je Soutěžící jedenkrát zařazen do vyhodnocení Soutěže o Hlavní Výhru (resp. do příslušného soutěžního kola, kde se losuje Výherce Hlavní Výhry). Dosáhne-li Soutěžící počtu čtyř (4) nahraných soutěžních kódů vícekrát (např. 8, 12, 16), je zařazen do losování o Hlavní Výhru vícekrát a jeho šance na její zisk se zvyšují. Informace o zařazení Soutěžícího (a počtu zařazení) do losování o Hlavní Výhru bude zobrazeno v rámci Uživatelského účtu.

Okamžikem nahrání jednoho (1) platného Soutěžního kódu do Soutěže prostřednictvím Uživatelského účtu je Soutěžící jedenkrát zařazen do vyhodnocení Soutěže o Festivalovou Výhru, pokud ve svém Uživatelském účtu zaškrtl, že se chce účastnit konkrétního festivalu. Soutěžící může zaškrtnout libovolný počet festivalů (1 až 17) podle toho, kterých má zájem se zúčastnit a podle toho bude zařazen do losování jednotlivých soutěžních skupin (určených konkrétním festivalem). V den losování příslušné soutěžní skupiny se v takovém případě automaticky v den losování Festivalové Výhry odečte jeden vložený Soutěžní kód Soutěžícího.

Potvrzení o účasti v Soutěži o konkrétní Výhru a čas doručení Soutěžního kódu do Soutěže bude zobrazen v rámci Uživatelského účtu (rozhodující je čas doručení každého jednotlivého Soutěžního kódu evidovaného Technickým správcem).

Každý Soutěžní kód je možné nahrát prostřednictvím Uživatelského účtu jen jednou. V případě, že jeden či více Soutěžících nahraje do Soutěže totožný Soutěžní kód, vyzve Organizátor uvedené Soutěžící k doložení víček Soutěžních výrobků se Soutěžními kódy (a to v jím stanovené lhůtě). Do Soutěže budou registrovány (v případě, že budou splněny veškeré další podmínky Soutěže) Soutěžní kód/y pouze toho Soutěžícího, který se prokáže víčkem obsahujícím příslušný platný Soutěžní kód. Nedodají-li Soutěžící v určené lhůtě požadované podklady, resp. je dodají, ale přesto jimi neprokáží splnění podmínek Soutěže (např. pochybnosti o pravosti víčka Soutěžního výrobku, nečitelnost Soutěžního kódu atp.), nebudou jimi nahrané Soutěžní kódy do Soutěže registrovány.

Každý jednotlivý Soutěžící se smí Soutěže zúčastnit pouze s jedním Uživatelským účtem bez ohledu na počet Soutěžních kódů nahraných do Soutěže. V případě porušení tohoto pravidla může být Soutěžící ze Soutěže bez náhrady vyřazen.

Opakovaná účast Soutěžícího v Soutěži je podmíněna vždy novým nahráním Soutěžního kódu nebo čtveřice Soutěžních kódů v případě usilování o Hlavní Výhru.

4. VÝHRA, ZPŮSOB URČENÍ VÝHERCŮ

4.1 VÝHRA

Do Soutěže jsou zařazeny následující Výhry:

 1. 2× Hlavní Výhra – automobil Škoda Kamiq v hodnotě 677 100 Kč vč. DPH (výše a dále jen „Hlavní Výhra“),
 2. 18× Vedlejší Výhra – 9× dárkový poukaz Amazing places v hodnotě 5 000 Kč, který se losuje v sudých týdnech, a 9× fotoaparát Instax Mini EVO Brown set v hodnotě 6 496 Kč vč. DPH, který se losuje v lichých týdnech (výše a dále jen „Vedlejší Výhra“),
 3. 85× Festivalová Výhra – vstupenky pro dvě osoby na jeden ze 17 hudebních festivalů (výše a dále jen „Festivalová Výhra“), kdy platí, že Festivalové Výhry jsou společné pro Soutěžící pro českou i slovenskou část Soutěže, losuje se tedy společně z databáze českých i slovenských Soutěžících,

(výše a dále každá samostatně jako „Výhra“ nebo společně jako „Výhry“).

Podrobnosti o Hlavní Výhře:

Do Soutěže jsou vloženy 2 Hlavní Výhry pro českou část Soutěže.

Hlavní Výhra má následující parametry:

 • Zn. a model: Kamiq Top Selection 1,5 TSI 110 kW 6stup. mech.,
 • Barva: oranžová Phoenix metalíza,
 • Objem motoru: 1498 cm³,
 • Výkon: 110 kW,
 • Spotřeba paliva – kombinovaná: 5,9 l/100 km,
 • Spotřeba paliva – consumption medium: 5,8 l/100 km,
 • Spotřeba paliva – consumption high: 5,2 l/100 km,
 • Emise CO2: 134 g/km,
 • Výbava automobilu je určena Pořadatelem a Výherce není oprávněn ji volit či jakkoliv měnit,
 • Zajištění odvozu automobilu, jeho registrace na nového provozovatele, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je povinností Výherce s tím, že Výherce nese veškeré související náklady.
 • Hlavní Výhra bude Výherci předána osobně dle níže určených pravidel nejpozději do 2 měsíců od skončení každého hlavního soutěžního kola.

Podrobnosti o Vedlejší Výhře:

Do Soutěže je vloženo 18 Vedlejších Výher pro českou část Soutěže, z toho vždy 9 Vedlejších Výher v podobě dárkového poukazu Amazing Places a 9 Vedlejších Výher v podobě Instax Mini EVO Brown setu.

Vedlejší Výhra v podobě dárkového poukazu Amazing Places má následující parametry:

 • Platnost poukazu je 1 rok od data vydání poukazu.
 • Poukaz je možné využít na dostupná ubytovací zařízení na webových stránkách www.amazingplaces.cz , na těchto webových stránkách lze najít i pravidla pro uplatňování poukazu a sekci FAQ: https://www.amazingplaces.cz/cs/darkovy-voucher#faq .
 • Poukaz je možné využívat dle volných ubytovacích kapacit zařízení zapojených do projektu Amazing places, která umožňují uplatňování voucherů. Za včasné uplatnění poukazu v době jeho platnosti s ohledem na volné ubytovací kapacity nese odpovědnost sám Výherce.
 • Dárkový poukaz bude zaslán elektronicky na e-mail Soutěžícího uvedený při Soutěžní registraci nejpozději do 1 měsíce od skončení Doby konání Soutěže.

Datum losování

13. 5. 2024

27. 5. 2024

10. 6. 2024

24. 6. 2024

8. 7. 2024

22. 7. 2024

5. 8. 2024

19. 8. 2024

2. 9. 2024


Vedlejší Výhra v podobě Instax Mini EVO Brown setu má následující parametry:

 • fotoaparát Instax Mini Evo,
 • paměťová karta SD 32 GB,
 • FUJIFILM Instax Mini 20 ks,
 • pouzdro,
 • hnědá barva.
 • Instax Mini EVO Brown bude zaslán na adresu Soutěžícího uvedenou při registraci Uživatelského účtu prostřednictvím doručovacích služeb nejpozději do 1 měsíce od skončení Doby konání Soutěže.

Datum losování

6. 5. 2024

20. 5. 2024

3. 6. 2024

17. 6. 2024

1. 7. 2024

15. 7. 2024

29. 7. 2024

12. 8. 2024

26. 8. 2024


Podrobnosti o Festivalové Výhře:

Do Soutěže je vloženo celkem 85 Festivalových Výher, které jsou společné pro českou a slovenskou část Soutěže. Znamená to tedy, že Soutěžící budou losováni ze dvou databází – soutěžících ze slovenské části Soutěže a Soutěžících z české části Soutěže.

Festivalová Výhra má následující parametry:

 • Vstupenky pro dvě osoby na konkrétní festival budou zaslány elektronicky na e-mail Soutěžícího uvedený při Soutěžní registraci nejpozději do 14 pracovních dnů od losování dané soutěžní skupiny.
 • Pro každý festival (resp. soutěžní skupinu) je do Soutěže vloženo 5 dvojic vstupenek.
 • Jedná se o vstupenky na jeden z následujících festivalů:

Festival

Datum konání festivalu

Datum losování

Rock for People, Hradec Králové

12. 6. - 15. 6. 2024

22. 5. 2024

Fingers Up, Mohelnice

21. 6. - 22. 6. 2024

31. 5. 2024

Kryštof Kemp, Strážnice

6. 7. 2024

14. 6. 2024

Pohoda, Trenčín

11. 7. - 13. 7. 2024

20. 6. 2024

Hrady CZ, Točník

12. 7. - 13. 7. 2024

21. 6. 2024

Kryštof Kemp, Strážnice

13. 7. 2024

21. 6. 2024

Hrady CZ, Kunětická Hora

19. 7. - 20. 7. 2024

28. 6. 2024

Benátská noc, Liberec

25. 7. - 28. 7. 2024

4. 7. 2024

Hrady CZ, Švihov

26. 7. - 27. 7. 2024

4. 7. 2024

Kryštof Kemp, Konopiště

27. 7. 2024

4. 7. 2024

Hrady CZ, Rožmberk nad Vltavou

2. 8. - 3. 8. 2024

12. 7. 2024

Hrady CZ, Veveří

9. 8. - 10. 8. 2024

19. 7. 2024

Hrady CZ, Hradec nad Moravicí

16. 8. - 17. 8. 2024

26. 7. 2024

Kryštof kemp, Loket

17. 8. 2024

26. 7. 2024

Hrady CZ, Bouzov

23. 8. - 24. 8. 2024

2. 8. 2024

Kryštof kemp, Loket

24. 8. 2024

2. 8. 2024

Hrady CZ, Bezděz

30. 8. - 31. 8. 2024

9. 8. 2024


Každý Soutěžící může v celé Soutěži (bez ohledu na soutěžní kola a soutěžní skupiny) získat pouze jednu Hlavní Výhru, jednu Vedlejší Výhru a jednu Festivalovou Výhru.


4.2 ZPŮSOB URČENÍ VÝHERCŮ

Výherce bude určen losováním, které provede Technický správce. O průběhu losování bude pořízen písemný protokol. Osoby mladší 15 let mohou být Organizátorem zároveň vyzvány k zaslání souhlasu zákonného zástupce s účastí v Soutěži.

Se soutěžním kódem, se kterým Soutěžící vyhraje Výhru, již není možné vyhrát další Výhru – bude vyřazen z dalšího losování.

Určení Výherce Hlavní Výhry:

Pro účely určení Výherce Hlavní Výhry je Soutěž rozdělena na dvě hlavní soutěžní kola:

 1. První hlavní soutěžní kolo se koná od 1. 5. 2024 00:00:00 hod. do 30. 6. 2024 23:59:59 hod.
 2. Druhé hlavní soutěžní kolo se koná od 1. 7. 2024 00:00:00 hod. do 31. 8. 2024 23:59:59 hod.

Po skončení každého hlavního soutěžního kola bude Technickým správcem vylosován jeden Výherce Hlavní Výhry pro českou část Soutěže a k němu vždy i dva náhradníci. V obou hlavních soutěžních kolech se bude vždy losovat ze všech Soutěžících, kteří do Uživatelského účtu platně nahráli Soutěžní kód v Době konání Soutěže. Do slosování druhého hlavního soutěžního kola nebude zařazen Soutěžící, který získal Hlavní Výhru v prvním hlavním soutěžním kole. Soutěžní kód/y Soutěžícího, který v prvním soutěžním kole nezískal Hlavní Výhru, se automaticky přesouvají do druhého soutěžního kola o Hlavní Výhru.

Losování proběhne pro každé soutěžní kolo zvlášť, a to vždy následující den po skončení daného soutěžního kola, případně nejbližší pracovní den.

Určení Výherce Vedlejší Výhry:

Pro účely určení Výherce Vedlejší Výhry je Soutěž rozdělena na 18 vedlejších soutěžních kol:

 1. První vedlejší soutěžní kolo se koná od 1. 5. 2024 00:00:00 hod. do 5. 5. 2024 23:59:59 hod.
 2. Druhé vedlejší soutěžní kolo se koná od 6. 5. 2024 00:00:00 hod. do 12. 5. 2024 23:59:59 hod.
 3. Třetí vedlejší soutěžní kolo se koná od 13. 5. 2024 00:00:00 hod. do 19. 5. 2024 23:59:59 hod.
 4. Čtvrté vedlejší soutěžní kolo se koná od 20. 5. 2024 00:00:00 hod. do 26. 5. 2024 23:59:59 hod.
 5. Páté vedlejší soutěžní kolo se koná od 27. 5. 2024 00:00:00 hod. do 2. 6. 2024 23:59:59 hod.
 6. Šesté vedlejší soutěžní kolo se koná od 3. 6. 2024 00:00:00 hod. do 9. 6. 2024 23:59:59 hod.
 7. Sedmé vedlejší soutěžní kolo se koná od 10. 6. 2024 00:00:00 hod. do 16. 6. 2024 23:59:59 hod.
 8. Osmé vedlejší soutěžní kolo se koná od 17. 6. 2024 00:00:00 hod. do 23. 6. 2024 23:59:59 hod.
 9. Deváté vedlejší soutěžní kolo se koná od 24. 6. 2024 00:00:00 hod. do 30. 6. 2024 23:59:59 hod.
 10. Desáté vedlejší soutěžní kolo se koná od 1. 7. 2024 00:00:00 hod. do 7. 7. 2024 23:59:59 hod.
 11. Jedenácté vedlejší soutěžní kolo se koná od 8. 7. 2024 00:00:00 hod. do 14. 7. 2024 23:59:59 hod.
 12. Dvanácté vedlejší soutěžní kolo se koná od 15. 7. 2024 00:00:00 hod. do 21. 7. 2024 23:59:59 hod.
 13. Třinácté vedlejší soutěžní kolo se koná od 22. 7. 2024 00:00:00 hod. do 28. 7. 2024 23:59:59 hod.
 14. Čtrnácté vedlejší soutěžní kolo se koná od 29. 7. 2024 00:00:00 hod. do 4. 8. 2024 23:59:59 hod.
 15. Patnácté vedlejší soutěžní kolo se koná od 5. 8. 2024 00:00:00 hod. do 11. 8. 2024 23:59:59 hod.
 16. Šestnácté vedlejší soutěžní kolo se koná od 12. 8. 2024 00:00:00 hod. do 18. 8. 2024 23:59:59 hod.
 17. Sedmnácté vedlejší soutěžní kolo se koná od 19. 8. 2024 00:00:00 hod. do 25. 8. 2024 23:59:59 hod.
 18. Osmnácté vedlejší soutěžní kolo se koná od 26. 8. 2024 00:00:00 hod. do 31. 8. 2024 23:59:59 hod.

V lichých vedlejších soutěžních kolech (prvním, třetím…) se soutěží o Vedlejší Výhru v podobě Instax Mini Evo Brown setu a v suchých vedlejších soutěžních kolech (druhém, čtvrtém…) se soutěží o Vedlejší Výhru v podobě dárkového poukazu Amazing places.

Po skončení každého vedlejšího soutěžního kola bude Technickým správcem vylosován jeden Výherce Vedlejší Výhry pro českou část Soutěže a k němu vždy i dva náhradníci. Ve všech vedlejších soutěžních kolech se bude vždy losovat ze všech Soutěžících, kteří do Uživatelského účtu platně nahráli Soutěžní kód v Době konání Soutěže. Do slosování jednotlivého vedlejšího soutěžního kola nebude zařazen Soutěžící, který již získal Vedlejší Výhru v předchozích vedlejších soutěžních kolech.

Losování proběhne pro každé soutěžní kolo zvlášť, a to vždy následující den po skončení daného soutěžního kola, případně nejbližší pracovní den.

Určení Výherce Festivalové Výhry:

Pro účely určení Výherce Festivalové Výhry je Soutěž rozdělena do 17 soutěžních skupin podle konkrétních hudebních festivalů. Losování Výherců Festivalové Výhry proběhne vždy ze všech Soutěžících, z Česka i ze Slovenska, kteří zaškrtli, že mají zájem účastnit se konkrétního festivalu, resp. dané soutěžní skupiny. Za jedno soutěžní losování příslušné soutěžní skupiny se vždy odečte jeden vložený náhodně vybraný Soutěžní kód Soutěžícího. V případě výhry se toto pravidlo neuplatní, neboť každý druh Výhry (tzn. i Festivalovou Výhru), lze vyhrát pouze 1× – takový Soutěžící tedy pak už není součástí dalšího losování dané Výhry.

Losování Výherce Festivalové Výhry proběhne v termínech uvedených v tabulce.

Ke každému Výherci Festivalové Výhry budou losováni i dva náhradníci.

Další podmínky pro získání Výhry:

Soutěžní kód/y Soutěžícího, který v prvním soutěžním kole nezískal Hlavní Výhru, se automaticky přesouvají do druhého soutěžního kola o Hlavní Výhru. Soutěžní kód/y Soutěžícího, který v daném soutěžním kole nezískal Vedlejší výhru, se automaticky přesouvají do dalších soutěžních kol. Soutěžní kód/y Soutěžícího, který v dané soutěžní skupině nezískal Festivalovou Výhru, se automaticky přesouvají do další soutěžní skupiny, pokud Soutěžící projevil zájem o účast na dalším festivalu zaškrtnutím příslušného festivalu.

V případě, že vylosovaný Výherce nesplní tato pravidla Soutěže nebo Výhru odmítne, stane se Výhercem první vylosovaný náhradník. Pokud bude zjištěno, že ani první náhradník nesplní pravidla Soutěže nebo Výhru odmítne, stane se Výhercem druhý vylosovaný náhradník. Pokud ani druhý vylosovaný náhradník nesplní pravidla Soutěže nebo Výhru odmítne, propadá Výhra ve prospěch Pořadatele, který s ní může naložit dle vlastního uvážení.

Kód/y, se kterými se Soutěžící již stal Výhercem, není možné uplatnit pro získání jiné Výhry.

V případě, že se do Soutěže zapojí menší počet Soutěžících, než je Výher v Soutěži, nebo podmínky pro zařazení do Soutěže nesplní dostatečný počet Soutěžících, nerozdělené Výhry propadají ve prospěch Pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším použití.

O vyhodnocení Soutěže bude proveden po skončení Doby konání Soutěže písemný protokol.

Postup po určení Výherce:

V případě Výhry jsou Soutěžícímu obratem po slosování zaslány podrobnosti o Výhře a pokyny k jejímu uplatnění či předání, a to prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu, kterou Soutěžící uvedl při Soutěžní registraci (dále jen „Informační e-mail“).

Výherci mohou být Organizátorem vyzváni k doložení víček Soutěžních výrobků se Soutěžními kódy dle pravidel výše, případně k doložení dalších informací, na základě kterých Organizátor provede kontrolu splnění podmínek Soutěže. Po provedení kontroly Organizátor Výherci Výhru buď potvrdí, nebo mu sdělí, že se Výhercem nestal.

Soutěžící, kteří nebyli vylosováni a nestali se Výherci, nebudou nijak kontaktováni.

V případě, že se nepodaří Výherce do pěti pracovních dní od prvního pokusu o kontakt kontaktovat (pokud je to pro předání Výhry nezbytné nebo pokud tuto možnost Organizátor či Pořadatel využije) na jím zadaných kontaktních údajích, popř. se mu nepodaří Výhru opakovaně (min. dvakrát) doručit či předat dle předem sjednaných pokynů, Výhra se nepředá a na místo původního Výherce nastupuje náhradník. Tento postup bude opakován maximálně dvakrát, následně již Výherce nebude určen a Výhra propadá Pořadateli, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. Obdobně bude postupováno, pokud Soutěžící Výhru odmítne převzít nebo bude jinak ze Soutěže vyloučen dle těchto pravidel.

Hlavní Výhry budou předány osobně, a to v době a místě, které Pořadatel sdělí Výherci. Pro českou část Soutěže bude Hlavní Výhra předána v Auto Heller Ostrava, Cihelní 3160/49b, 702 00 Ostrava. Na místo předání Výhry zajistí Pořadatel pro Výherce transport. Při předání Hlavní Výhry bude s Výhercem podepsán předávací protokol.

V případě, že se Výhercem Hlavní Výhry stane osoba mladší 18 let, je předání Hlavní Výhry podmíněno rovněž podpisem předávacího protokolu zákonnými zástupci Výherce. Pokud Výherce (a/nebo jeho zákonní zástupci) odmítne prokázat totožnost či protokol podepsat, Výhra se nepředá, a na jeho místo nastupuje náhradník.

Při předání Hlavní Výhry musí výherce rovněž prokázat, že je oprávněn uvedené vozidlo řídit (platným řidičským průkazem pro skupinu B), případně zajistit jiný způsob (v souladu s právními předpisy) přepravy vozidla. Nedílnou součástí předávacího protokolu a podmínkou předání Hlavní Výhry je i souhlas výherce s pořizováním a šířením zvukových a obrazových záznamů z předání Hlavní Výhry.

4.3 POŘIZOVÁNÍ A ŠÍŘENÍ ZÁZNAMŮ VÝHERCE HLAVNÍ VÝHRY

Podmínkou předání Hlavní Výhry bude pořízení záznamů Výherce (fotky, videa apod.).

Soutěžící svým zapojením se do Soutěže uděluje výslovný souhlas k pořízení a šíření (Pořadatelem nebo jím určenou osobou) fotografií a videa (dále též společně jako „Záznam“) zachycujících osobu Soutěžícího včetně všech dalších projevů osobní povahy v rámci předávání Hlavní Výhry. Souhlas se poskytuje ode dne pořízení Záznamu, v neomezeném územním rozsahu, v neomezeném množství (počtu) užití a ke všem způsobům užití a šíření, a to na dobu 5 let. Pořadatel je oprávněn Záznamy zachycující osobu Soutěžícího včetně všech dalších projevů osobní povahy doplňovat, měnit, zpracovávat, zkracovat, zužovat, přepracovávat atp., a to sám nebo prostřednictvím třetích stran, a to jakýmkoliv způsobem a bez jakýchkoliv omezení. Pořadatel se však zavazuje Záznamy užívat tak, aby nesnižoval hodnotu a vážnost Soutěžícího. Pořadatel je oprávněn uvedený souhlas (v uvedeném rozsahu) dále udělit třetím osobám, zejména společnostem Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. (IČO: 47124652) nebo Škoda a.s. (IČO: 14070421).

Soutěžící se zavazuje uvedená oprávnění Pořadatele písemně potvrdit v předávacím protokolu k Hlavní Výhře.

5. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PROJEVY OSOBNÍ POVAHY

Soutěžící zaškrtnutím příslušného políčka v rámci formuláře na Soutěžním webu uděluje svůj výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů, a to v rozsahu: jméno, příjmení, mobilní telefon, platná e-mailová adresa a PSČ bydliště, Pořadateli, jakožto správci osobních údajů, a to pro účel vedení Soutěže zahrnující organizaci a vyhodnocení Soutěže podle Přílohy č. 1, která je nedílnou součástí těchto pravidel. Výherce dále uděluje souhlas se zpracováním dalších údajů potřebných pro kontrolu Soutěže a předání Výhry v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefon. Soutěžící zároveň zaškrtnutím příslušného políčka souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů prostřednictvím zpracovatelů, kterými jsou Organizátor a Technický správce. Souhlas je možné kdykoli odvolat písemně na adrese sídla Pořadatele či prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: [email protected]. Odvoláním svého souhlasu však Soutěžící ztrácí možnost účastnit se Soutěže a získat Výhru.

Soutěžící svojí účastí výslovně souhlasí s tím, že Pořadatel je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. a § 84 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně jméno, první písmeno příjmení a město/obec bydliště Soutěžícího v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech Pořadatele v souvislosti s touto Soutěží a v souvislosti s propagací výrobků a služeb Pořadatele s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i Záznamy Soutěžících. Souhlas dle tohoto odstavce se poskytuje na dobu 5 let ode dne pořízení Záznamu a bezúplatně.

6. DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE

Vícenásobná účast v Soutěži je možná v rámci jednoho Uživatelského účtu vždy jen s novým Soutěžním nákupem a novým nahráním Soutěžního kódu a pokaždé při řádném splnění podmínek účasti v Soutěži.

Soutěžící se Soutěže účastní s vědomím, že nejsou oprávněni požadovat namísto Výhry jakékoliv jiné finanční nebo věcné plnění. Pořadatel ani další subjekty podílející se na organizaci Soutěže nejsou vůči Soutěžícím jinak zavázáni a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele ani těchto subjektů, než jsou uvedená v těchto pravidlech.

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit celkový počet Výher v Soutěži, nahradit deklarované Výhry Výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání Výher zejm. v případě, že Výhry nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být Výhercům předány v souladu s těmito pravidly.

Výhry nejsou právně vymahatelné. Nepřevzaté Výhry či Výhry, které nebylo možné v rámci Soutěže přidělit, propadají Pořadateli.

Ze Soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k Pořadateli, Organizátorovi, Technickému správci či spolupracujícím společnostem, které se podílí na organizaci a vyhodnocení této Soutěže, jakož i osoby těmto osobám blízké ve smyslu ust. § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, které se jakkoliv podílejí na organizaci a vyhodnocení této Soutěže. Ostatní osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k Pořadateli, Organizátorovi, Technickému správci či výše zmiňovaným spolupracujícím společnostem, jakož i osoby těmto osobám blízké ve smyslu ust. § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, z účasti v Soutěži vyloučeny nejsou.

Osoby nesplňující podmínky účasti v Soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly Soutěže nebudou do Soutěže zařazeny. V případě, že bude zjištěno, že do Soutěže byla z jakéhokoliv důvodu v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v této Soutěži, bude tato osoba ze Soutěže bez náhrady vyloučena a nebude jí předána Výhra.

Pořadatel, Organizátor ani Technický správce neodpovídá za nedoručení Soutěžních kódů, Informačních e-mailů, odpovědí na výherní zprávy, Výher, jakožto i jakékoliv jiné technické problémy souvisejících s přenosem dat elektronickými prostředky. Soutěžící sám je povinen si zkontrolovat zadané údaje a jejich řádné načtení na příslušné webové stránky a za tuto povinnost taktéž sám odpovídá.

O jakýchkoliv reklamacích či námitkách týkajících se pravidel Soutěže rozhoduje s konečnou platností Pořadatel. Výhru v Soutěži není možné reklamovat, veškeré případné námitky je nutné uplatnit přímo u Pořadatele.

Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady Soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou Dobu konání Soutěže, a to tak, že změnu vyhlásí na Soutěžním webu, kde budou po celou Dobu konání Soutěže umístěna jediná platná a úplná pravidla.

Pořadatel je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se Soutěží spojenou. Soutěžící bude ze Soutěže vyloučen v případě, že Pořadatel, Technický správce či Organizátor zjistí a/nebo bude mít důvodné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, nebo jakéhokoliv jednání proti dobrým mravům, fair play či pravidlům této Soutěže ze strany takového Soutěžícího nebo některého ze Soutěžících či jiné osoby, kterým tato dopomohla danému Soutěžícímu k účasti v Soutěži, popř. zisku Výhry v Soutěži. Případné námitky s průběhem Soutěže lze Pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech případně prostřednictvím elektronické pošty na adresu [email protected] , a to do 30 pracovních dnů od ukončení Soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí Pořadatele o námitce je konečné. V případě jakýchkoliv námitek či tvrzení Soutěžícího leží důkazní břemeno na Soutěžícím.

Pořadatel, Technický správce ani Organizátor neodpovídají za škody, které Soutěžícímu vzniknou v souvislosti s účastí v Soutěži či v souvislosti s čerpáním Výhry.

Pokud jsou Výhry předmětem srážkové daně dle platných právních předpisů, zajistí Pořadatel odvedení příslušné daně.

Pokud výherce není daňový rezident ČR, má povinnost doložit Pořadateli svůj daňový domicil do 5 dnů od potvrzení výhry v Soutěži. Pokud tak neučiní, Pořadatel srazí a odvede daň 15 % z Výhry (v případě, že není od daně osvobozena) v České republice.

V případě rozporu mezi pravidly Soutěže nebo jejich částmi uvedenými na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům a textem úplných pravidel Soutěže platí znění těchto úplných pravidel Soutěže. Zkrácené znění pravidel uvedené na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům je nutné vykládat v souladu s úplnými pravidly Soutěže.

Soutěž není žádným způsobem organizována, podporována, sponzorována, spravována, spojena nebo přidružena k sociální síti Facebook či Instagram ani jejímu provozovateli společnosti Meta Platforms, Inc., ani k žádné jiné sociální síti, a provozovatel těchto sociální sítí za Soutěž a její průběh nenese žádnou odpovědnost.

Úplné znění pravidel je k dispozici na Soutěžním webu www.kofola.cz/soutez . Dotazy je možné směrovat na e-mail [email protected] , reakční doba je zhruba 24 hodin, linka funguje v pracovních dnech mezi 9.00–17.00 hod.

Právní vztahy z těchto pravidel vyplývající se řídí právem České republiky.

V Praze, dne 30. 4. 2024

PŘÍLOHA č. 1

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY SOUTĚŽE


POŘADATEL SOUTĚŽE

Kofola a.s. se sídlem v Krnově, Za Drahou 165/1, 794 01, Česká republika, IČO: 277 67 680, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 3021 (dále jen „Pořadatel“).

ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

PROMOANGEL s.r.o. se sídlem v Praze 4, Bělehradská 237/11, 140 00, Česká republika, IČO: 290 24 463, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 160789 (dále jen „Organizátor“).

TECHNICKÝ SPRÁVCE SOUTĚŽE

BARRACUDA BS spol. s r.o. se sídlem Na Jezerce 1199/7, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 497 07 418, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. C 22873 (dále jen „Technický správce“).

NÁZEV SOUTĚŽE

„Objevuj s otevřenými víčky“ (dále jen „Soutěž“).

MÍSTO A DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá společně na území České republiky a Slovenské republiky (dále jen „Místo konání Soutěže“) v období od 1. 5. 2024 00:00:00 hod. do 31. 8. 2024 23:59:59 hod. (dále jen „Doba konání Soutěže“).

Soutěžící zaškrtnutím příslušného políčka v rámci registračního formuláře na Soutěžním webu www.kofola.cz/soutez dobrovolně uděluje svůj výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů (dále též „údaje“) a s jejich zařazením do databáze Pořadatele, jakožto správce, a s jejich zpracováním prostřednictvím zpracovatele (kterým je Technický správce a Organizátor) pro účely této Soutěže, a to po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování, nejdéle na dobu 2 let. Výslovně se uvádí, že Soutěžící, který neudělí souhlas se zpracováním osobních údajů, za účelem jejich využití v rámci Soutěže, nemůže být do Soutěže zařazen. Souhlas je Soutěžícím udělován pro účely realizace Soutěže a možné poskytnutí Výhry.

Soutěžící, který takto poskytl správci osobní údaje, má ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů:

 • právo na přístup k osobním údajům, podle kterého může získat informace, zda jsou zpracovávány jeho osobní údaje, za jakým účelem, jaký je rozsah zpracovávaných osobních údajů a komu dalšímu byly tyto údaje případně zpřístupněné,
 • právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, případně doplnění neúplných údajů
 • právo na vymazání údajů, v případě, že zanikne účel zpracování, anebo jestli se osobní údaje zpracovávají nezákonně,
 • právo na omezení zpracování osobních údajů,
 • právo na přenositelnost osobních údajů, podle kterého může Soutěžící získat osobní údaje, které se ho týkají ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, anebo pro jiného správce osobního údajů,
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování,
 • právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je pro území České republiky Úřad na ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00, v případě, že by zjistil, že správce nebo zpracovatel porušil svoje povinnosti vyplývající z Nařízení.

Zpracovávané osobní údaje všech Soutěžících: jméno, příjmení, telefon, platná e-mailová adresa, PSČ bydliště a věk. Osobní údaje se zpracovávají zejména k evidenci Soutěžících, na dobu od jejich poskytnutí v rámci Soutěže do případného písemného odvolání souhlasu, maximálně však na 2 roky od jejich poskytnutí. Osobní údaje Soutěžícího budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi správce, popř. zpracovatelem, kterým je Organizátor a Technický správce, se kterým správce uzavře příslušnou smlouvu. Veškerá data jsou ukládána v digitální formě. Osobní údaje Výherců (kromě výše uvedených údajů navíc i podobizna a údaje sdělené pro účely předání Výhry) budou zpracovávány po dobu 3 let od předání Výhry za účelem evidence předání Výhry, případně po dobu stanovenou právními předpisy.

Tento souhlas může Soutěžící kdykoliv písemně odvolat, a to prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: [email protected] nebo doručením písemného odvolání na adresu sídla Pořadatele. Odvoláním svého souhlasu bude Soutěžící vyřazen ze Soutěže, a zároveň ztrácí možnost získat Výhru v Soutěži.

PŘÍLOHA č. 2

SOUHLAS S POUŽITÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY


POŘADATEL SOUTĚŽE

Kofola a.s. se sídlem v Krnově, Za Drahou 165/1, 794 01, Česká republika, IČO: 277 67 680, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 3021 (dále jen „Pořadatel“).

ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

PROMOANGEL s.r.o. se sídlem v Praze 4, Bělehradská 237/11, 140 00, Česká republika, IČO: 290 24 463, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 160789 (dále jen „Organizátor“).

TECHNICKÝ SPRÁVCE SOUTĚŽE

BARRACUDA BS spol. s r.o. se sídlem Na Jezerce 1199/7, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 497 07 418, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. C 22873 (dále jen „Technický správce“).

NÁZEV SOUTĚŽE

„Objevuj s otevřenými víčky“ (dále jen „Soutěž“).

MÍSTO A DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá společně na území České republiky a Slovenské republiky (dále jen „Místo konání Soutěže“) v období od 1. 5. 2024 00:00:00 hod. do 31. 8. 2024 23:59:59 hod. (dále jen „Doba konání Soutěže“).

Soutěžící zaškrtnutím příslušného políčka v rámci formuláře na www.kofola.cz/soutez (dále jen „Soutěžní web“) dobrovolně uděluje svůj výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu e-mailové adresy pro účely rozesílání obchodních sdělení Pořadatele ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to maximálně na 2 roky od udělení souhlasu, případně do doby jeho odvolání.

Soutěžící bere na vědomí, že zpracování osobních údajů na základě tohoto souhlasu je oprávněn pro Pořadatele provádět Organizátor nebo případně další zpracovatel, jehož Pořadatel smluvně pověří takovým zpracováním.

Soutěžící, který takto poskytl správci osobní údaje, má ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „nařízení“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů:

 • právo na přístup k osobním údajům, podle kterého může získat informace, zda jsou zpracovávány jeho osobní údaje, za jakým účelem, jaký je rozsah zpracovávaných osobních údajů a komu dalšímu byly tyto údaje případně zpřístupněné,
 • právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, případně doplnění neúplných údajů
 • právo na vymazání údajů, v případě, že zanikne účel zpracování, anebo jestli se osobní údaje zpracovávají nezákonně,
 • právo na omezení zpracování osobních údajů,
 • právo na přenositelnost osobních údajů, podle kterého může Soutěžící získat osobní údaje, které se ho týkají ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, anebo pro jiného správce osobního údajů,
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování,
 • právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je pro území České republiky Úřad na ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00, www.uoou.cz, v případě, že by zjistil, že správce porušil svoje povinnosti vyplývající z výše uvedeného nařízení.

Soutěžící poskytuje souhlas Pořadatelise zpracováním osobních údajů pro výše uvedený účel v rozsahu své e-mailové adresy.

Tento souhlas může Soutěžící kdykoliv písemně odvolat, a to prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: [email protected], doručením písemného odvolání souhlasu na adresu sídla Pořadatele nebo proklikem v daném obchodním sdělení. Odvoláním souhlasu nebude ovlivněna účast Soutěžícího v této Soutěži ani nárok na výhru v Soutěži.